კანა Q / CanaQ
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#:
სავაჭრო დასახელება (ქართ) კანა Q
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) CanaQ
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Dammarane Sapogenins
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 80 მგ რბილი ჟელატინის კაფსულა # 300
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): 80mg capsules #300
მწარმოებელი ქვეყანა: Canada
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 17.11.2008
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 17.11.2013
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
კომენტარები გაუქმდა ბრძ#02-1086/ო 18.10.2011
   
  დაბრუნება