ფლუარიქსი / FluaRIX
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#:
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ფლუარიქსი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) FluaRIX
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Vaccine
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 0.5 მლ შ/ჩ და I/M შესაყვანი საინიექციო სუსპენზია შპრიცში # 1
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): 0.5ml suspension for S/C and I/M injection in
მწარმოებელი ქვეყანა: Germany
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 08.12.2008
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 30.09.2009
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ცვლილება II რიგის ცვლილება – ბიოლოგიური სუბსტანციის ცვლილება – შტამის სეზონური ცვლილება; I რიგის ა ტიპის ცვლილება - ცვლილება წარმოების ლიცენზიაში - მწარმოებლის სახელწოდების ცვლილება
ცვლილება 29.12.2008 I რიგის ა ტიპის ცვლილება - შეფუთვის მარკირების ცვლილება
კომენტარები
   
  დაბრუნება