ოფთან თიმოლოლი / Oftan Timolol
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#:
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ოფთან თიმოლოლი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Oftan Timolol
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Timolol
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 0.25% (2.5მგ/მლ) 5მლ თვალის წვეთები პოლიეთილენის ფლაკონში
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): 0.25% (2.5mg/ml) 5ml eye dropes in polyethylene vial
მწარმოებელი ქვეყანა: Finland
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 27.10.2008
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 27.10.2013
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ცვლილება ხელახალი რეგისტრაცია
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1
2
3