ოფთან დექსამეტაზონი / Oftan Dexamethason
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#:
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ოფთან დექსამეტაზონი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Oftan Dexamethason
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Dexamethasone sodium phosphate
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 0.1% (1მგ/მლ) 5მლ თვალის წვეთები პოლიეთილენის ფლაკონში
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): 0.1% (1mg/ml) 5ml eye dropes polyethylene vial
მწარმოებელი ქვეყანა: Finland
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 27.10.2008
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 27.10.2013
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ცვლილება ხელახალი რეგისტრაცია
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1
2