მექსიდოლი / Mexidol
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#:
სავაჭრო დასახელება (ქართ) მექსიდოლი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Mexidol
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Ethylmethylhydroxypiridin sucinat
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): "0,125გ შემოგარსული ტაბლეტი #30 და #50"
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): 0.125g film-coated tabletes #30 and #50
მწარმოებელი ქვეყანა: Russia
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 24.11.2008
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 24.11.2013
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ცვლილება ხელახალი რეგისტრაცია
კომენტარები