ინფლუვაკი / Influvac
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#:
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ინფლუვაკი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Influvac
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: vaccine
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 0.5 მლ ი.მ და კანქვეშ შესაყვანი სუბერთეულოვანი ინაქტივირებული გრიპის ვაქცინა სუსპენზია ერთჯერად შპრიცში
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ):
მწარმოებელი ქვეყანა: The Netherlands
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 06.10.2008
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 30.08.2009
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ცვლილება II რიგის ცვლილება – ბიოლოგიური სუბსტანციის ცვლილება – შტამის სეზონური ცვლილება
კომენტარები