ინტრონი A / Intron A
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#:
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ინტრონი A
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Intron A
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Interferon alfa-2b
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 2.5 მლ ი/ვ და კ/ქ შესაყვანი 25 მილიონი ს.ე. შემცველი საინიექციო ხსნარი ფლაკონში # 1 (5 მილიონი ს.ე. – 5 დოზა)
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ):
მწარმოებელი ქვეყანა: Ireland
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 13.06.2008
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 13.06.2013
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
კომენტარები
   
  დაბრუნება