ცეფბატი / CEFBAT
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#:
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ცეფბატი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) CEFBAT
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Ceftriaxone
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): "1,0 გ საინიექციო (ი/მ.) ხსნარის მოსამზადებელი ფხვნილი ფლაკონში #1 + 1%-იანი 3,5 მლ გამხსნელი (ლოდოკაინი) ამპულა #1"
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): "1,0g powder for solution for I/m injection in a vial #1 + 1% 3,5ml solvent (Lidocain) in ampules #1"
მწარმოებელი ქვეყანა: Georgia
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 30.06.2008
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 30.06.2013
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ცვლილება 31.12.2008 I რიგის “ა” და “ბ” ტიპის ცვლილება - პირველადი და მეორეული შეფუთვის დიზაინის და სამკურნალო საშუალების წარმოებაში უმნიშვნელო ცვლილების რეგისტრაცია
კომენტარები
   
  დაბრუნება