ბათბაქტამი / BATBAQTAM
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#:
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ბათბაქტამი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) BATBAQTAM
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Ampicillin+Sulbactam
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): "1,5 გ ფხვნილი საინიექციო (ი/მ.) ხსნარის მოსამზადებლად ფლაკონში #1 + 0,5%-იანი გამხსნელი (ლიდოკაინის ჰიდროქლორიდი) 3,5 მლ ამპულა #1"
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): "1,5 g powder for solutio for I/M injection in a vial #1 + 0,5% solvent (Lidocain Hydrochloride) 3,5ml ampules #1"
მწარმოებელი ქვეყანა: Georgia
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 30.06.2008
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 30.06.2013
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ცვლილება 31.12.2008 I რიგის “ა” და “ბ” ტიპის ცვლილება - პირველადი და მეორეული შეფუთვის დიზაინის და სამკურნალო საშუალების წარმოებაში უმნიშვნელო ცვლილების რეგისტრაცია
კომენტარები