დექსამეტაზონი / Dexamethasonum
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#:
სავაჭრო დასახელება (ქართ) დექსამეტაზონი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Dexamethasonum
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: dexamethasone
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): "ი.ვ. და ი.მ. 0,4% საინექციო ხსნარი 1მლ ამპულა #5 "
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): "0,4% solution for injection I/V and I/M 1ml ampules #5"
მწარმოებელი ქვეყანა: Ukraine
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 11.08.2008
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 11.08.2013
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ცვლილება ხელახალი რეგისტრაცია
კომენტარები
   
  დაბრუნება