სპიგელონი / Spigelon
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#:
სავაჭრო დასახელება (ქართ) სპიგელონი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Spigelon
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: "Spigelia anthelmia, atropa belladonna, Bryonia cretica, Gelsemium sempervirens, Melilotus officinalis, Natrium carbonicum, Thuja occidentalis"
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): ტაბლეტი #50
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): tablets #50
მწარმოებელი ქვეყანა: Germany
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 19.05.2008
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 19.05.2013
გაცემის რეჟიმი ურეცეპტოდ
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ცვლილება ხელახალი რეგისტრაცია _ აღნუსხვა
კომენტარები
   
  დაბრუნება