სისხლში შაქრის განმსაზღვრელი სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები / Blood Glucose monitoring system
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#:
სავაჭრო დასახელება (ქართ) სისხლში შაქრის განმსაზღვრელი სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Blood Glucose monitoring system
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: test-sistem
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): დანართი #1-013
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Appendix #1-013
მწარმოებელი ქვეყანა: Great Britain
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 19.05.2008
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 19.05.2013
გაცემის რეჟიმი ურეცეპტოდ
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ცვლილება "18,07,2008 I რიგის “ა” ტიპის ცვლილება – კატალოგის ნომრის ცვლილება"
კომენტარები
   
  დაბრუნება