ინფექციური მონონუკლეოზის სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები / Infectious Mononucleosis Diagnostic Test Systems
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: წს #რ/ა 000448
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ინფექციური მონონუკლეოზის სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Infectious Mononucleosis Diagnostic Test Systems
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: test-sistem
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): დანართი #1-091
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Appendix #1-091
მწარმოებელი ქვეყანა: Israel
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 29.01.2008
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 29.01.2013
გაცემის რეჟიმი ურეცეპტოდ
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ცვლილება ხელახალი რეგისტრაცია _ აღნუსხვა
კომენტარები
   
  დაბრუნება