ლეიშმანიოზის სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები / Leishmania Diagnostic Test Systems
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: წს #რ/ა 000445
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ლეიშმანიოზის სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Leishmania Diagnostic Test Systems
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: test-sistem
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): დანართი #1-094
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Appendix #1-094
მწარმოებელი ქვეყანა: Israel
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 29.01.2008
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 29.01.2013
გაცემის რეჟიმი ურეცეპტოდ
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ცვლილება ხელახალი რეგისტრაცია _ აღნუსხვა
კომენტარები