ერემფატი ი/ვ 300მგ / Eremfat I/V 300
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#:
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ერემფატი ი/ვ 300მგ
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Eremfat I/V 300
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Rifampicin
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): საინექციო ფხვნილი ფლაკონში #10
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Powder for injection in vial #10
მწარმოებელი ქვეყანა: Germany
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 29.12.2008
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 29.12.2013
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ცვლილება ხელახალი რეგისტრაცია
კომენტარები gauqmda ბრძ#02-759/ო 20.08.2011წ
   
  დაბრუნება