ერემფატი 300 / Eremfat 300
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#:
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ერემფატი 300
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Eremfat 300
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Rifampicin
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): შემოგარსული ტაბლეტი #100
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Film-coated tablets #100
მწარმოებელი ქვეყანა: Germany
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 29.12.2008
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 29.12.2013
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ცვლილება ხელახალი რეგისტრაცია
კომენტარები gauqmeba ბრძ#02-759/ო 20.08.2011წ