იზოზიდი 100მგ / Isozid 100mg
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#:
სავაჭრო დასახელება (ქართ) იზოზიდი 100მგ
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Isozid 100mg
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Isoniazide
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): ტაბლეტი #100
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Tablets #100
მწარმოებელი ქვეყანა: Germany
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 29.12.2008
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 29.12.2013
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ცვლილება ხელახალი რეგისტრაცია
კომენტარები gauqmda ბრძ#02-759/ო 20.08.2011წ
   
  დაბრუნება