პირაფატი 500მგ / Pyrafat
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#:
სავაჭრო დასახელება (ქართ) პირაფატი 500მგ
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Pyrafat
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Pirazinamide
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): შემოგარსული ტაბლეტი #100
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): film-coated tablets #100
მწარმოებელი ქვეყანა: Germany
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 29.12.2008
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 29.12.2013
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ცვლილება ხელახალი რეგისტრაცია
კომენტარები გაუქმდა #02-759/o 20.08.11
   
  დაბრუნება