კლოტრიმაზოლი ფარკო / CLOTRIMAZOLE PHARCO
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#:
სავაჭრო დასახელება (ქართ) კლოტრიმაზოლი ფარკო
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) CLOTRIMAZOLE PHARCO
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Clotrimazole
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 14 გ კრემი ტუბში
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): 14g cream in tube
მწარმოებელი ქვეყანა: Egypt
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 15.12.2008
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 05.12.2012
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ცვლილება I რიგის “ა” ტიპის ცვლილების _ სამკურნალო საშუალების სახელწოდების ცვლილება
კომენტარები
   
  დაბრუნება