კარვედიგამა / Carvedigamma
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#:
სავაჭრო დასახელება (ქართ) კარვედიგამა
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Carvedigamma
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Carvedilol
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 25მგ შემოგარსული ტაბლეტი #30
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): 25mg film-coated tablets #30
მწარმოებელი ქვეყანა: Germany
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 24.11.2008
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 13.11.2012
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ცვლილება I რიგის ა ტიპის ცვლილება - შეფუთვაში სამკურნალო საშუალების რაოდენობის ცვლილება – დამატება
კომენტარები
   
  დაბრუნება