ავასტინი / Avastin
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#:
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ავასტინი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Avastin
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Bevacizumab
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 16 მლ 400მგ/16მლ საინფუზიო ხსნარის მოსამზადებელი კონცენტრატი ფლაკონში # 1
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): 16ml 400mg/16ml concentrate for solution for infusion in vial #1
მწარმოებელი ქვეყანა: Switzerland
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 24.11.2008
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 02.05.2011
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ცვლილება "II რიგის ცვლილება - წარმოების ადგილის ცვლილება, I რიგის ა ტიპის ცვლილება - მეორეული შეფუთვის დიზაინის ცვლილება, I რიგის ბ ტიპის ცვლილება - უმნიშვნელო ცვლილებები სამკურნალო საშუალების წარმოებაში, მათ შორის პირველადი შეფუთვის ზომების ცვლილება "
ცვლილება 15,02,10 I რიგის „ა“ ტიპის ცვლილება - ფარმაცევტული პროდუქტის შეფუთვის მარკირების და დიზაინის ცვლილება.
კომენტარები
   
  დაბრუნება