ლევოქსიმედი / LEVOXIMED
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#:
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ლევოქსიმედი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) LEVOXIMED
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Levofloxacin
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 100 მლ 500მგ/100მლ ი.ვ საინფუზიო ხსნარი ფლაკონში # 1
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): 100ml 500mg/100ml solutio for I/V infusion in vial #1
მწარმოებელი ქვეყანა: Egypt
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 24.11.2008
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 24.11.2013
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
კომენტარები