კორგლიკონი / Corglycon
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#:
სავაჭრო დასახელება (ქართ) კორგლიკონი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Corglycon
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Corglycon
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 0.06% ი.ვ საინექციო ხსნარი 1მლ ამპულა #10
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): 0.06% solutio for I/V injection 1ml in ampule #10
მწარმოებელი ქვეყანა: Ukraine
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 17.11.2008
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 17.11.2013
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ცვლილება ხელახალი რეგისტრაცია
ცვლილება 26.04.2010 I რიგის “ა“ ტიპის ცვლილება - პირველადი შეფუთვა-მარკირების, მეორეული შეფუთვის, მარკირებისა და დიზაინის ცვლილება.
ცვლილება 20.06.2012 I რიგი ბ ტიპის ცვლილება - ფარმაცევტული პროდუქტის ხარისხის კონტროლის მეთოდის ცვლილება
კომენტარები
   
  დაბრუნება