კალციუმის ქლორიდი / Calcium Chloride
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#:
სავაჭრო დასახელება (ქართ) კალციუმის ქლორიდი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Calcium Chloride
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Calcium Chloride
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 10% ი.ვ საინექციო ხსნარი 10მლ ამპულა #10
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): 10% solution 10ml for I/V injection in ampules #10
მწარმოებელი ქვეყანა: Ukraine
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 17.11.2008
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 17.11.2013
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ცვლილება ხელახალი რეგისტრაცია
ცვლილება 07.04.11 I რიგის ბ ტიპის ცვლილება - უმნიშვნელო ცვლილება ფარმაცევტული პროდუქტის წარმოებაში, შესაბამისი ცვლილება პირველადი შეფუთვის მარკირებაში და ცვლილება ფარმაცევტული პროდუქტის სპეციფიკაციაში.
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1. 07.04.11