კლიმადინონი / Klimadynon
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#:
სავაჭრო დასახელება (ქართ) კლიმადინონი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Klimadynon
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: comb.drug
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 20მგ შემოგარსული ტაბლეტი #60
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): 20mg film-coated tablets #60
მწარმოებელი ქვეყანა: Germany
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 17.11.2008
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 17.11.2013
გაცემის რეჟიმი ურეცეპტოდ
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ცვლილება ხელახალი რეგისტრაცია
კომენტარები
   
  დაბრუნება