ზირომინი / Ziromin
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#:
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ზირომინი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Ziromin
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Azythromycin
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 500მგ გარსით დაფარული ტაბლეტი # 3
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): 500mg film coated tablets #7 and #3
მწარმოებელი ქვეყანა: France
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 17.11.2008
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 17.11.2013
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ცვლილება 09.03.2009 I რიგი “ა” ტიპის ცვლილება - პირველადი შეფუთვის მარკირების და მეორეული შეფუთვის მარკირებისა და დიზაინის ცვლილება
კომენტარები
   
  დაბრუნება