ფლემოკლავ სოლუტაბი / Flemoclav Solutab
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#:
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ფლემოკლავ სოლუტაბი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Flemoclav Solutab
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: comb.drug
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): "250მგ + 62,5მგ დისპერგირებადი ტაბლეტები #20 (4X5) "
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): 250mg+62.5mg tablets #20 (4x5)
მწარმოებელი ქვეყანა: The Netherlands
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 10.11.2008
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 31.07.2011
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ცვლილება "I რიგის ა ტიპის ცვლილება – უმნიშვნელო ცვლილება სამკურნალო საშუალების წარმოებაში, ცვლილება წარმოების ლიცენზიაში (მწარმოებლის სახელწოდების ცვლილება) და შეფუთვის მარკირების და დიზაინის ცვლილება"
კომენტარები
   
  დაბრუნება