იუვიტი / JUVIT
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#:
სავაჭრო დასახელება (ქართ) იუვიტი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) JUVIT
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Ascorbic Acid
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 100მგ/მლ წვეთები 40მლ ფლაკონში
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): 100mg/ml dropes 40ml in vial
მწარმოებელი ქვეყანა: Poland
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 10.11.2008
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 10.11.2013
გაცემის რეჟიმი ურეცეპტოდ
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ცვლილება ხელახალი რეგისტრაცია
კომენტარები
   
  დაბრუნება