გასტალი / GASTAL
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#:
სავაჭრო დასახელება (ქართ) გასტალი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) GASTAL
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: comb.drug
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): ტაბლეტები #30 და #60
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Tablets #30 and #60
მწარმოებელი ქვეყანა: Poland
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 10.11.2008
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 10.11.2013
გაცემის რეჟიმი ურეცეპტოდ
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ცვლილება "26.04.2010 I რიგის ა ტიპის ცვლილება – ფარმაცევტული პროდუქტის შეფუთვის
ცვლილება "ბრძ№ 02-686/ო 03.05.2012 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: Gastal®, 450მგ/300მგ ტაბლეტი ტაბლეტი №60 მწარმოებელი - Pliva Krakow, Pharmaceutical Company S.A. (პოლონეთი) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - Teva Pharma B.V. (ნიდერლანდები) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - ლატვია ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „იმპექსფარმი“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 10.11.2013 "
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1. აღიარებითი 03.05.12
2. აღიარებითი 03.05.12
3. აღიარებითი 03.05.12
4. აღიარებითი 03.05.12