კოპეგუსი / Copegus
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#:
სავაჭრო დასახელება (ქართ) კოპეგუსი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Copegus
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Ribavirin
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 200მგ გარსით დაფარული ტაბლეტი #42
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): 200mg film-coated tablets #42
მწარმოებელი ქვეყანა: Canada
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 04.11.2008
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 04.11.2013
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ცვლილება ხელახალი რეგისტრაცია
ცვლილება 15,02,10 I რიგის ა ტიპის ცვლილება - ფარმაცევტული პროდუქტის დიზაინის ცვლილება
კომენტარები
   
  დაბრუნება