დუოტრავი / DUOTRAV
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#:
სავაჭრო დასახელება (ქართ) დუოტრავი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) DUOTRAV
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: "Travoprost, Timolol maleate"
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 40მკგ/მლ + 5მგ/მლ თვალის წვეთები 2.5მლ ფლაკონში
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): "40mkg/ml + 5mg/ml eye drops 2,5ml in a vial"
მწარმოებელი ქვეყანა: Belgium
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 04.11.2008
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 04.11.2013
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
კომენტარები
   
  დაბრუნება