ლიპრიმარი / LIPRIMAR
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#:
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ლიპრიმარი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) LIPRIMAR
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: atrovastatin
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 40 მგ გარსით დაფარული ტაბლეტი # 14 და # 30
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): 40mg film-coated tablets #14 and #30
მწარმოებელი ქვეყანა: Germany
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 27.10.2008
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 09.06.2010
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ცვლილება II რიგის ცვლილება – აქტიური ნივთიერების რაოდენობის ცვლილება – დამატებითი დოზის რეგისტრაცია
კომენტარები
   
  დაბრუნება