ეკლიპსი-სანოველი / Eclips-Sanovel
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#:
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ეკლიპსი-სანოველი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Eclips-Sanovel
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: comb. drug
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 100მგ შემოგარსული ტაბლეტი #28 და #56
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): 100mg film-coated tablets #28 and #56
მწარმოებელი ქვეყანა: Turkey
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 20.10.2008
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 28.12.2010
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ცვლილება "II რიგის ცვლილება - მწარმოებლის ადგილის ცვლილება, დოზის ცვლილება და შეფუთვაში სამკურნალო საშუალების რაოდენობის ცვლილება-დამატება"
კომენტარები
   
  დაბრუნება