ტორო-სანოველი / Toro-Sanovel
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#:
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ტორო-სანოველი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Toro-Sanovel
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Nimesulide
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 30გ 1% გელი ადგილობრივი გამოყენებისათვის
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): 30g 1% gel for topical use
მწარმოებელი ქვეყანა: Turkey
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 20.10.2008
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 16.01.2012
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ცვლილება II რიგის ცვლილება - ახალი სამკურნალო ფორმის დამატება
კომენტარები
   
  დაბრუნება