აქტივირებული ნახშირი / Activated Charcoal
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#:
სავაჭრო დასახელება (ქართ) აქტივირებული ნახშირი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Activated Charcoal
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Medicinal charcoal
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 250მგ ტაბლეტი #10
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): 250mg tablets #10
მწარმოებელი ქვეყანა: Ukraine
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 20.10.2008
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 20.10.2013
გაცემის რეჟიმი ურეცეპტოდ
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ცვლილება ხელახალი რეგისტრაცია
ცვლილება 27.06.11 I რიგის ა ტიპის ცვლილება - შეფუთვა-მარკირების ცვლილება, ინსტრუქციის სტილისტური ცვლილება.
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1. 27.06.11