ფეროპლექსი / Feroplect
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#:
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ფეროპლექსი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Feroplect
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: comb. drug
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): შემოგარსული ტაბლეტი #50
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Film-coated tablets #50
მწარმოებელი ქვეყანა: Ukraine
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 20.10.2008
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 20.10.2013
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ცვლილება ხელახალი რეგისტრაცია
ცვლილება 16.01.2012 I რიგის ა ტიპის ცვლილება - ფარმაცევტული პროდუქტის მეორეული შეფუთვის მარკირების და დიზაინის ცვლილება, ინსტრუქციის კორექცია.
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1. 16.01.12