მამონექსი / MAMMONEX
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#:
სავაჭრო დასახელება (ქართ) მამონექსი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) MAMMONEX
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Tamoxifen
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 20 მგ BP ტაბლეტი #30
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): 20mg BP tablets #30
მწარმოებელი ქვეყანა: Great Britain
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 13.10.2008
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 25.12.2012
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ცვლილება I რიგის “ა” ტიპის ცვლილება _ სამკურნალო საშუალების სახელწოდების ცვლილება
ცვლილება "ბრძ№ 02-646/ო 25.04.2012 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: Tamoxifen 20mg, 20 მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი №30 ფარმაცევტული პროდუქტის სახელწოდების ცვლილების გათვალისწინებით მწარმოებელი - CP Pharmaceuticals Ltd (დიდი ბრიტანეთი) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - Wockhardt UK Ltd (დიდი ბრიტანეთი) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებული სამეფო ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „ეი-ბი-სი ფარმაცია“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 25.12.2012 "
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1. აღიარებითი 25.04.12
2. აღიარებითი 25.04.12