სუმამედი საინექციო / SUMAMED
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#:
სავაჭრო დასახელება (ქართ) სუმამედი საინექციო
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) SUMAMED
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Azitromycin
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 500მგ ფხვნილი ი.ვ საინფუზიო ხსნარის მოსამზადებლად ფლაკონი #5
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): 500mg powder for solution for I/V injection in a vial #5
მწარმოებელი ქვეყანა: Croatia
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 06.10.2008
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 28.12.2012
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ცვლილება 21.10.11 I რიგის ა ტიპის ცვლილება - ფარმაცევტული პროდუქტის პირველადი და მეორეული შეფუთვის მარკირების და დიზაინის ცვლილება.
ცვლილება II რიგის ცვლილება – სამკურნალო საშუალების ფორმის ცვლილება (დამატება)
ცვლილება 24.03.11 I რიგის ა ტიპის ცვლილება - ფარმაცევტული პროდუქტის პირველადი და მეორეული შეფუთვა-მარკირების და დიზაინის ცვლილება
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1. 21.10.11
2. 21.10.11