ნიმოტოპი / Nimotop
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#:
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ნიმოტოპი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Nimotop
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Nimodipine
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 30მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი #100
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): 30mg film-coated tablets #100
მწარმოებელი ქვეყანა: Germany
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 29.09.2008
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 29.09.2013
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ცვლილება ხელახალი რეგისტრაცია
ცვლილება 16.03.2009 I რიგის “Bბ” ტიპის ცვლილება _ სამკურნალო საშუალების სპეციფიკაციის ცვლილება
კომენტარები
   
  დაბრუნება