ნიმოტოპი / Nimotop
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#:
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ნიმოტოპი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Nimotop
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Nimodipine
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 10მგ/50მლ საინფუზიო ხსნარი მინის ფლაკონში პოლიეთილენის შემაერთებელ მილთან ერთად მუყაოს კოლოფში
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): 10mg/50ml solution for infusion in a glass vial
მწარმოებელი ქვეყანა: Germany
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 29.09.2008
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 29.09.2013
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ცვლილება ხელახალი რეგისტრაცია
ცვლილება 02.02.2009 I რიგი “ბ” ტიპის ცვლილება - პირველადი შეფუთვის გამოცდის მეთოდის ცვლილება
ცვლილება ".ბრძ#02-621/ო 21.07.11 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: Nimotop®, 10მგ/50მლ საინფუზიო ხსნარი მინის ფლაკონში პოლიეთილენის შემაერთებელ მილთან ერთად მუყაოს კოლოფში მწარმოებელი - Bayer Schering Pharma AG (გერმანია) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - Bayer ABEE (საბერძნეთი) სახელმწიფო რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - საბერძნეთი ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „იმპექსფარმი“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 29.09.2013 "
ცვლილება 16.03.2009 I რიგის “Bბ” ტიპის ცვლილება _ სამკურნალო საშუალების სპეციფიკაციის ცვლილება
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1.აღიარებითი 21.07.11
2.აღიარებითი 21.07.11
3.აღიარებითი 21.07.11