ციპრობაი / Ciprobay
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#:
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ციპრობაი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Ciprobay
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Ciprofloxacin
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 500მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი #10
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): 500 mg film-coated tablets #10
მწარმოებელი ქვეყანა: Germany
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 29.09.2008
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 29.09.2013
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ცვლილება ხელახალი რეგისტრაცია
ცვლილება 22.06.2009 I რიგის ბ ტიპის ცვლილება – სამკურნალო საშუალების სპეციფიკაციის და ანალიზის მეთოდების ცვლილება
ცვლილება "ბრძ№140/ო 18.02.2011წ უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტული პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: Ciprobay® 500 500მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი №10 ფარმაცევტული პროდუქტის სახელწოდების ცვლილების გათვალისწინებით მწარმოებელი - Bayer Healthcare AG (გერმანია) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - პოლონეთი ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „ეი-ბი-სი ფარმაცია“ შეტყობინების მოქმედების ვადა - 29.09.2013 "
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1. აღიარებითი 18.02.11
2. აღიარებითი 18.02.11