რითმონორმი / Rytmonorm
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#:
სავაჭრო დასახელება (ქართ) რითმონორმი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Rytmonorm
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Propafenone
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 150მგ შემოგარსული ტაბლეტი #50
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): 150mg film-coated tablets #50
მწარმოებელი ქვეყანა: Germany
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 22.09.2008
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 22.09.2013
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ცვლილება ხელახალი რეგისტრაცია
კომენტარები
   
  დაბრუნება