კლაციდი შღ / Klacid SR
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#:
სავაჭრო დასახელება (ქართ) კლაციდი შღ
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Klacid SR
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: clarithromycin
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): "500მგ გახანგრძლივებული მოქმედების შემოგარსული ტაბლეტი #5, #7 და #14"
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): "500mg fiml-coated tablets #5, #7and #14"
მწარმოებელი ქვეყანა: Great Britain
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 22.09.2008
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 22.09.2013
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ცვლილება ხელახალი რეგისტრაცია
კომენტარები
   
  დაბრუნება