იზოპტინი / Isoptin
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#:
სავაჭრო დასახელება (ქართ) იზოპტინი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Isoptin
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Verapamil
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 80მგ შემოგარსული ტაბლეტი #100
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): 80mg film-coated tablets #100
მწარმოებელი ქვეყანა: Germany
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 22.09.2008
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 22.09.2013
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ცვლილება ხელახალი რეგისტრაცია
კომენტარები
   
  დაბრუნება