ინტალი / Intal
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#:
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ინტალი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Intal
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: cromoglicic sodium
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 5მგ დოზირებული აეროზოლი 112 დოზა
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ):
მწარმოებელი ქვეყანა: England
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 22.09.2008
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 22.09.2013
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ცვლილება ხელახალი რეგისტრაცია
კომენტარები
   
  დაბრუნება