იმოვანი / Imovane
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#:
სავაჭრო დასახელება (ქართ) იმოვანი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Imovane
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: zopiclone
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): "7,5 მგ გარსით დაფარული ტაბლეტი #20"
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): "7,5mg film-coated tablets #20"
მწარმოებელი ქვეყანა: France
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 22.09.2008
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 22.09.2013
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ცვლილება ხელახალი რეგისტრაცია
კომენტარები
   
  დაბრუნება