პრედნიზოლონი / prednizolone
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#:
სავაჭრო დასახელება (ქართ) პრედნიზოლონი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) prednizolone
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: prednizolone
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): "0,5% მალამო გარეგანი გამოყენების 10გრ ტუბში"
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): "ointment for external use 0,5% 10g N1"
მწარმოებელი ქვეყანა: Russia
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 15.09.2008
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 15.09.2013
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ცვლილება ხელახალი რეგისტრაცია
კომენტარები
   
  დაბრუნება