ბეთიოლი / Bethiole
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#:
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ბეთიოლი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Bethiole
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: comb. drug
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): რექტალური სუპოზიტორია # 10
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): rectal suppozitory #10
მწარმოებელი ქვეყანა: Russia
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 15.09.2008
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 15.09.2013
გაცემის რეჟიმი ურეცეპტოდ
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ცვლილება ხელახალი რეგისტრაცია
ცვლილება 31.05.10 I რიგის ა ტიპის ცვლილება - პირველადი შეფუთვის მარკირების, მეორეული შეფუთვის, მარკირებისა და დიზაინის ცვლილება, უმნიშვნელო ცვლილება ინსტრუქციაში
კომენტარები