ლამიზილი / Lamisil
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#:
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ლამიზილი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Lamisil
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: terbinafin
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 1% გარეგანი გამოყენების სპრეი 30მლ და 15მლ ფლაკონში
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): 1% 15ml dermatologycal spray for external use in vial
მწარმოებელი ქვეყანა: France
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 05.09.2008
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 05.09.2013
გაცემის რეჟიმი ურეცეპტოდ
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ცვლილება "02-216/ო 18.04.2011 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: 1% გარეგანი გამოყენების სპრეი 15მლ ფლაკონში მწარმოებელი - Novartis Consumer Health GmbH (გერმანია) პროდუქტის მფლობელი/სავაჭრო ლიცენზიის მფლობელი ან/და რეგისტრაციის უფლების მქონე სუბიექტი - Novartis Consumer Health GmbH (გერმანია) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - ბულგარეთი რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 05.09.2013 "
ცვლილება "ბრძ#02-620/ო 20.07.11 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: LAMISIL® 1%, 1% გარეგანი გამოყენების სპრეი 15მლ ფლაკონში ფარმაცევტული პროდუქტის დასახელების ცვლილების გათვალისწინებით მწარმოებელი - Novartis Pharma S.A.S. (საფრანგეთი) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - Novartis Sante Familiale S.A.S. (საფრანგეთი) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - საფრანგეთი ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „იმპექსფარმი“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 05.09.2013 "
ცვლილება ხელახალი რეგისტრაცია
ცვლილება "ბრძ№02-1389/ო 19.12.2011 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: 1.11. LAMISIL® 1%, 1% გარეგანი გამოყენების სპრეი 15მლ ფლაკონში ფარმაცევტული პროდუქტის სახელწოდების ცვლილების გათვალისწინებით მწარმოებელი - Novartis Sante Familiale S.A.S. (საფრანგეთი) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - Novartis Sante Familiale S.A.S. (საფრანგეთი) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - საფრანგეთი ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „იმპექსფარმი“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 05.09.2013 "
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1. აღიარებითი 18.04.11
2. აღიარებითი 18.04.11
3. აღიარებითი 18.04.11
4. აღიარებითი 18.04.11
1.აღიარებითი 20.07.11