ადამიანის ალბუმინი 200გ/ლ საინფუზიო ხსნარი / Human Albumin 200g/l solution for infusion
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#:
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ადამიანის ალბუმინი 200გ/ლ საინფუზიო ხსნარი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Human Albumin 200g/l solution for infusion
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Human Albumin
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 200 გ/ლ საინფუზიო ხსნარი 100 მლ ფლაკონში
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): 200g/l solution for injection 100ml in vial
მწარმოებელი ქვეყანა: Hungary
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 22.08.2008
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 20.12.2012
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ცვლილება "I რიგის “ა” ტიპის ცვლილება - სამკურნალო საშუალების სახელწოდების, მწარმოებლის სახელწოდების, პირველადი და მეორეული შეფუთვის მარკირების ცვლილება "
კომენტარები